കേട്ടുകേള്‍വി

ജോജു, അവനെ ഞാന്‍ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയ പെടുത്തേണ്ടതില്ല …
നമ്മുടെ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തില്‍ … നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ ഒരുവന്‍ …
അവന്‍ വളരെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ …നിഷകളങ്കതയോടെ .. പറയുന്നതും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങള്‍ പക്ഷെ ആന മണ്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കും …
ഒരിക്കല്‍ ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാല്‍ പിന്നീട് അവന്‍ മനസ്സാ… വാചാ.. കര്‍മ്മണാ … അറിയാത്ത പല കഥകളും അവന്റെ പേരില്‍ പുറത്തിറങ്ങും… അല്ലെങ്ങില്‍ ഇറക്കും…
പക്ഷെ ഈ കഥ അത് ജോജുവിന്റെ സ്വന്തം….
നീന്തല്‍ അറിയാത്ത ജോജു ഒരിക്കല്‍ വഞ്ചിയില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു….
വഞ്ചി പെട്ടന്ന് മറിഞ്ഞു… ജോജു വെള്ളത്തിലേക്കും…
മുങ്ങി താന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന അവന്‍ ഒരു മീന്‍ പോകുന്ന കണ്ടു…
ആ മീനിനെ പിടിച്ച് കരയിലേക്ക്‌ എറിഞ്ഞു ജോജു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു….
” ഞാനോ മുങ്ങി ചാകും.. നീ എങ്കിലും പോയി രക്ഷപെടൂ …. “